សៀវភៅគណិតវិទ្យាខ្មែរ


​​​ សួស្តីប្រិយ៍មិត្តអ្នកសិក្សាជាទីស្រឡាញ់រាប់អាន !
ខាងក្រោមនេះ គឺជាសៀវភៅគណិតវិទ្យា ជាភាសារខ្មែរ សម្រាប់ថ្នាក់ទី១០-១១-១២ និង សម្រាប់សិស្សពូកែគណិតវិទ្យា ។
សៀវភៅគណិតវិទ្យាទាំងនេះ ខ្ញុំបាទខិតខំស្រាវជ្រាវ និង ចងក្រងឡើងសម្រាប់ទុកជាឯកសារ ចែកជូនអ្នកសិក្សា ដែលចង់ពង្រឹង និង ពង្រីកចំណេះដឹងផ្នែកគណិតវិទ្យា និង ក្នុងគោលបំណងចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យគណិតវិទ្យា ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត ។
សៀវភៅគណិតវិទ្យាទាំងអស់នេះ មិនសុទ្ឋតែល្អហួសគេ ហួសឯងនោះទេ កំហុសឆ្គងដោយអចេតនា ប្រាកដជាមាន ទាំងបច្ចេកទេស និង អក្ខរាវិរុទ្ឋ ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ខ្ញុំបាទជាអ្នករៀបរៀង រងចាំនូវមតិរិះគន់ បែបស្ថាបនាពីសំណាក់អ្នកសិក្សាក្នុងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដើម្បីកែលំអរសៀវភៅទាំងនេះឲ្យកាន់តែមានសុក្រិត្យភាពថែមទៀត ។
ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរ ចំពោះអ្នកសិក្សា សូមមានសុខភាពល្អ ប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃ និង ទទួលបានជ័យជំនះ ក្នុងគ្រប់ភារកិច្ច និង គ្រប់ពេលវេលា ។

ពីខ្ញុំ លឹម ផល្គុន

104 trigonometry problems

Free downlaod


104 trigonometry problems

Math Collection Vol #01

Math Collection Vol #01


(Free Download )

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច


គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ( Free Download )

( FREE DOWNLOAD )

ស្វីតចំនួនពិត​ និង​ សេរី

ស្វីតចំនួនពិត និង សេរី

117​លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)

117 លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)


117​លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)

103​ លំហាត់ជ្រើសរើស

103 លំហាត់ជ្រើសរើស

103​ លំហាត់ជ្រើសរើស

Number theory

Number theory


Number theory

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

01-(គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតខ្ពស់)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (កម្មវិធីសិក្សាថ្មី )

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (កម្មវិធីសិក្សាថ្មី )


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (Free Download )

02-(គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតមូលដ្ឋាន)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតមូលដ្ឋាន កម្មវិធីថ្មី 2010

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតមូលដ្ឋាន កម្មវិធីថ្មី 2010


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 (Free Download )

03-(ទ្រឹស្តីវិសមភាព)

Download Now (ដោនឡូតទីនេះ )

04-(គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ05)
Mathematical Olympiad Part 05

05-(ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់ )

Download

06-(គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី10)

(Free Download )

07-(គន្លឹះធរណីមាត្រថ្នាក់ទី11)
គន្លឹះធរណីមាត្រ
(Download Here )

08-(ពិភពស្វីតនៃចំនួនពិត)

ពិភពស្វ៊ីតចំនួនពិត(Download free )

09-(គន្លឹះស្វីតចំនួនពិត)

Pages from Mathematics Grad 11 New Edittion 2009
(Free Download )

10-(គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១)

Pages from Math Contest Part I

11-(គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ2)

Pages from Math Contest Part II

12-(គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៣)

Pages from Math Contest Part III

(Free Download ) គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៣

12-(គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤)

Book

(Free Download ) គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤

14-(គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស)


(free Download )
15-(អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ)

(Free Download )
16-(អាំងតេក្រាលឌុប​ និង អាំងតេក្រាលទ្រីប )

(Free Download )អាំងតេក្រាលឌុប និង ទ្រីប
17-(គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម )


(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ២

គណិតវិទ្យាភាគ២
(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ3

គណិតវិទ្យាភាគ២

(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤

Book

(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៥
(Free Download)

Mathematic from around the world VI

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៦

Math Olympiad 7

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភលោកភាគ៧

(Free Download )
Math Olympiad 8

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ8

(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10


(FREE DOWNLOAD)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09(Free Download )

ប្រជុំរូបមន្តគណិតវិទ្យា

formula


(Download ប្រជុំរូបមន្តគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី10-11-12 និង សិស្សពូកែ )

គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសថ្នាក់ទី10

គណិតវិទ្យាទី10
(Free Download )


(Free Download )

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

101 Problems with Solutions

 101 Problems with Solutions

គណិតវិទ្យាទី10


(Free Download)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតមូលដ្ឋាន

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតមូលដ្ឋាន កម្មវិធីថ្មី 2010

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតមូលដ្ឋាន កម្មវិធីថ្មី 2010


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 (Free Download )

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (កម្មវិធីសិក្សាថ្មី )

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (កម្មវិធីសិក្សាថ្មី )


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (ដោនឡូដេសៀវភៅនេះ )

គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសថ្នាក់ទី១២

Math Collection 2010

Math Collection 2010

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

(Free Download)

ពិភពស្វ៉ីតនៃចំនួនពិត

ពិភពស្វ៊ីតចំនួនពិត(Download free )

កម្រងលំហាត់វិសមភាព

(Free Download )

ធរណីមាត្រសម្រាប់សិស្សពូកែ


Download

ផលគុណស្កាលែ និង ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

គន្លឹះធរណីមាត្រ
(Download Here )

វីធីសាស្រ្តក្នុងស្វ៉ីតចំនួនពិត

Pages from Mathematics Grad 11 New Edittion 2009
(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ២

គណិតវិទ្យាភាគ២
(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ3

គណិតវិទ្យាភាគ២

(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤

Book

(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៥
(Free Download)

Mathematic from around the world VI

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៦

Math Olympiad 7

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភលោកភាគ៧

(Free Download )
Math Olympiad 8

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ8

(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១០

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១០

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១០(Free Sample)

Advertisements

7 Responses

 1. thanks teacher very much!

 2. នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ឃើ​ញ​វេប​សាយ​របស់​លោក​គ្រូ​ភ្លាម​ខ្ញុំ​ពេញ​ចិត្ត​ណាស់​ ថ្វី​ត្បិត​តែ​ខ្ញុំ​រៀន​ចប់​ បាក់​ឌុប​ហើយ​ក៏​ដោយ​ក៏ នៅ​តែ​ចង់​អាន​ និង​ដោះ​ស្រាយ​លំហាត់​គណិត​វទ្យា​របស់​គ្រួ សូម​អោយ​ខ្ញុំ​ ​សិស្ស​ និងនិស្សិត​ទាំង​អស់​បាន​ទទួល​ចំនេះ​តាម​អ្វី​ដែល​លោក​គ្រូ ជួយ​ចែក​រំលែក!

  សូម​អគុណ!

  • សូមជូនពរលោកគ្រូមានសុខភាពល្អ មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ ។ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញការស្នាដៃលោកគ្រូសម្រាប់អភិវឍ្ឍន៏វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ។

 3. អរគុណ! ែតមានេមរៀននឹងលំហាត់េដរីេវេទបង​ បង

 4. thx u for ur free knowledge and free download 🙂

 5. សួស្ដីលោកគ្រួ
  សូមអរគុណក្នុងការចែករំលែកនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកគ្រួ។
  ខ្ញុំសង្ឃឹមលោកគ្រួនិងជួយកូនខ្មែរអោយពូកែជារៀងរហូតតាមរយះស្នាដៃរបស់លោកគ្រួ។
  សូមសំណាងល្អ

  • សួស្តីលោកគ្រួ
   សូមអគុណក្នុងការចែករំលែកនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវរបស់លោគ្រួ។
   ខ្ញុំ​សូមអោយលោកគ្រមានសុខភាពល្អនិងជួយកូនខ្មែរអោយខ្លាំងពូកែ
   តាមរយះស្នាដៃរបស់លោកគ្រួ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: