គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសថ្នាក់ទី១១


គណិតវិទ្យាទី១១

គណិតវិទ្យាទី១១គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសថ្នាក់ទី១១

គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសថ្នាក់ទី១១

Advertisements

2 Responses

  1. សួមមេត្តាជួយup load បន្ថែមលំហាត់គណិតសម្រាប់ការប្រលងឆមាសថ្នាក់ទី១១ផង!សូមជូនពរឪ្យមានសុខភាពល្អ

  2. លោកគ្រូសៀវភៅនេះហេតុអីក៏ដោនឡោដមិនបាន?សៀវភៅនេះត្រូវនឹងកម្រិតដែរញុំកំពុងរៀនល្មម

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: