មហិច្ឆតាគណិតវិទ្យា


មហិច្ឆតាគណិតវិទ្យា២

មហិច្ឆតាគណិតវិទ្យា៣


មហិច្ឆតាគណិតវិទ្យា1

Advertisements

3 Responses

  1. បើ​តាម​វ៉ិចទ័រ ប្រហែល​ជា​ល្អ​ជាង

  2. លោកគ្រូ​សូម​សួរ​មួយ!
    ក្នុង​លំហាត់​ទី ៦០ កន្លែង​ដែល​ប្រើ​វិសមភាព Minkowski ចង់​ដឹង​ថា ហេតុអ្វី​យើង​ប្រើ​បាន?
    បើ​យើង​អត់​ដឹង​ថា a/2>b​ និង b>c/2 ផង ព្រោះ តួ​នីមួយៗ​ក្នុង Minkowski ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​វិជ្ជមាន​ទាំងអស់ តើ​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ​លោកគ្រូ?

    • លំហាត់៦០ ក្នុងសៀវភៅមួយណា ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: