ធរណីមាត្រអឺគ្លីត


ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

ធរណីមាត្រអឺគ្លីត


ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

Advertisements

2 Responses

 1. របស់ថ្មីសំរាប់សិស្សទាំងអស់គ្នា! លោកគ្រួពិតជាអស្ចារ្យណាស់លោកគ្រួ!
  លោកគ្រួសុខសប្បាយជាទេ?ពេលដែលខ្ញុំបានមើលសៀវភៅនេះធ្វើ្ ខ្ញុំនឹកឃើញពេលខ្ញុំរៀនជាមួយគ្រួ។ នៅខេត្តបាត់ដំបងមានតែលោកគ្រូទេដែលជូយសិស្សក្នុងការប្រលងថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខេត្តយើង។
  សូមលោកគ្រួបព្រឹងសិស្សរបស់ខេត្តយើងអោយទទូលបានជោគជ័យក្នុងការប្រលង។
  ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខេត្តរបស់ខ្ញុំមានគ្រួល្អដូចលោកគ្រូ។
  ខ្ញុំសូមជូនពរលោកគ្រូទទូលបានជោគជ័យរាល់កិច្ចទាំងឡាយហើយសុខភាពល្អទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគ្រូ!

  -你是最好的老师!
  -You are the best teacher!
  -Vous es le meillieur le professeur!
  -អ្នកគឺជាគ្រូដ៏ល្មបំផុត!

  ដោយនឹករលឹកពី៎ (Affectusement)
  ឃុន ម៉ៅ(康远辉)KHUN MAO

  • អរគុណ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: