សៀវភៅគណិតវិទ្យាខ្មែរ


១» ឧត្តមដួងចិត្តជីវិតបង ឱ!ស្រស់នួនល្អងក្នុងដួងចិត្តបង សៅហ្មងរាល់ថ្ងៃ
តាំងពីស្រីពៅ ចាកទៅប្រុសនៅអាល័យ ទន្ទឹងរាល់ពេលយប់ថ្ងៃ ថាស្រីថ្លៃមករកបង

២» ពេលគេងរៀមគេង អោបក្តីព្រួយ រូបមួយខ្លួនមួយ ព្រួយអើយសែនព្រួយ ព្រួយពេកកន្លង
ចរចាម្នាក់ឯង គ្មានឮសំលេងឆ្លើយឆ្លង ដួងចិត្តអាណិតបងផង ព្រោះតែបងនៅស្នេហា

៣» វិលវិញណាព្រលឹងអើយ ប្រុសយំទុក្ខធំឥតស្បើយ ខ្នល់ខ្នើយ កើយពីរកាយា
ភួយយំរកនាង ចង្កៀងសួររកជីវ៉ា ម្ចាស់ខ្ញុំ ព្រាត់ទៅឋានណា ខ្ញុំសោកា ខ្លោចផ្សាអាល័យ

R» គួរណាស់ វិលវិញកុំកែប្រែ វិលមករួមស្នេហ៍ ដៃបងទាំងទ្វេរ ទទួលស្រីថ្លៃ
វិលមកព្រលឹង បងគេងរំពឹងរាល់ថ្ងៃ វិលមកចុះណាចរណៃ បើស្រីថ្លៃមេត្តាបង

រូបមន្តគណិតវិទ្យាទី១២

រូបមន្តគណិតវិទ្យាទី១២

ដេរីវេនៃអនុគមន៍

ដេរីវេនៃអនុគមន៍


Derivative of function

Polynomials

Polynomials


Polynomials

លីមីត និង ភាពជាប់នៃអនុគមន៍

លីមីត និង ភាពជាប់នៃអនុគមន៍


លីមីត និង ភាពជាប់នៃអនុគមន៍

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ


ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

Advertisements

7 Responses

  1. មានរូបមន្ដលំហាត់វិុទ័រក្នុងលំហអត់

  2. វែបសាយថ៍នេះគឺល្អណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ

  3. i like this blog too.

  4. i like this blog!!!!!!

  5. I love it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: