អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ


សួស្តីប្រិយ៍មិត្តអ្នកសិក្សាជាទីស្រឡាញ់រាប់អាន !!!
ថ្ងៃ12/12/2012 ខ្ញុំមានសៀវភៅមួយក្បាល ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ថ្ងៃពិសេសនេះ
គឺសៀវភៅ 102 លំហាត់ជ្រើសរើសអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ
ដែលមានចំនួន 236 ទំពរ័ មាន3ជំពូក និង មាន102លំហាត់និង ដំណោះស្រាយ។
សៀវភៅនេះ និងបោះពុម្ពផ្សាយពេលឆាប់ៗនេះ !!!
សូមសំណាងល្អ និង មានសុខភាពល្អគ្រប់ៗគ្នា
DSC01291
DSC01290

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

Photo

Photo

Advertisements

3 Responses

  1. សូមទោសលោកគ្រូ ខ្ញុំបាទសូមស្នើសុំអោយលោកគ្រូជួយរៀបរៀងសៀវភៅ “គន្លឹះដោះស្រាយសមីការត្រីកោណមាត្រអមដោយលំហាត់” បានទេលោកគ្រូ?

  2. គ្រប៉ទំព័រទាំងអស់សុទ្ធតែមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

    ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាអានេកចំពោះសេចក្តីល្អលើល្អរបស៉លោកគ្រូ ដែលខិតខំផ្សព្វផ្សាយចំនេះដឹង និងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស សម្រាប់អនាគតមាតុភូមិដ៏កំសត៉របស់យើង!

    សូមជូនពរលោកគ្រូអោយជួបតែ សេចក្តីសុខ ធនសុខ មង្គលសុខ ប្រាជ្ញសុខ…ជារៀងរហូត!

    • អរគុណដែលជួគាំទ្រ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: