សំណូមពរ


សូមសួស្តី!!!

ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រិយ៍មិត្តក្នុងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដែលបានមកដល់ប្លុករបស់ខ្ញុំបាទ !
ខ្ញុំបាទ បង្កើតប្លុកនេះក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយចំនេះដឹងផ្នែកគណិតវិទ្យាជាភាសារខ្មែរ  និង ដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យគណិតវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន។
ប្រសិនបើអ្នកអានមានចម្ងល់ ឬសំណូមពរអ្វីដល់យើងខ្ញុំ សូមដាក់វិចារមួយ ខាងក្រោមនេះ !!!

Advertisements

65 Responses

  1. ចង់បានវិញ្ញាាសារទី១២

  2. លោកគ្រូខ្ញុំចង់បានវិញ្ញាសារប្រលងថ្នាក់ជាតិទី12(PDF)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: