គណិតវិទ្យាអូឡាំពិចកម្ពុជា


សួស្តី​ប្រិយ៍មិត្តអ្នកសិក្សាគណិតវិទ្យា ជាទីស្រឡាញ់រាប់អាន !!!
ក្នុងទំពរ័នេះ ខ្ញុំបាទមានគម្រោង ធ្វើអត្រាកំណែវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាអូឡាំពិចកម្ពុជាពីឆ្នាំ 2002 ដល់ 2011 ព្រមទាំងធ្វើអត្រាកំណែវិញ្ញាសាប្រឡងអាហារូបរណ័ទៅសិក្សានៅបរទេស ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមប្រិយ៍មិត្តអ្នកអានរង់ចាំ អានដោយរីករាយ និង សូមជួយរិះគន់ និង កែលំអរ ដល់អត្រាកំណែរបស់ខ្ញុំបាទផង ។

Untitled

01)Books
103 Problems collections

01)Book

01.Book
160 fully (Free download)

BS
Business Mathematics


Advertisements

14 Responses

  1. អគុណចំពោះសៀវភៅគណិតវិទ្យានេះ ! ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲលោកគ្រូស្វែងរក សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី ៩​

  2. សួស្តីលោកគ្រូតើលោក​គ្រួមានសៀវភៅអនុគមន៏(ធរណីមាត្រ)ច្រាស ដែរឬទេ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s