គណិតវិទ្យាភាគ១១


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១១
Free Download

ចង់ស្គាល់ថាខ្មែរមានកោះអ្វ៊ីខ្លះ សូមស្តាប់បទចម្រៀងលោក ស៊ិន ស៊ីសាមុតមួយបទនេះមើល៍

Advertisements

One Response

  1. ស៊ឹមកុសល សូមអគុណលោកគ្រូដែលបានចុះផ្សាយ!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: