សូមស្វាគមន៍


math

CV

actives

Lim Phalkun

CMS_Page_1IMG_NEW_0023

 

 

 

Edition

 

00book

phalkunlims-sequence-2017(Free Download 2016)

 

NIE Book_Page_001

គណិតវិទ្យាគ្រូឧត្តមភាគទី០១(Free Download Now)

 

 

Book1

Free Download

phalkun's theorem

phalkun’s theorem

Phalkun’s theorem 2015

Keys sequence_Page_001

គន្លឹះស្វ៊ីតចំនួនពិត Free download

Book
111 Trigonometry by Phalkun Lim

Books
phalkun’s Inequality(Free Download )

10006975_1417138168551753_2725243279658949554_n
BacII 2014

Books1
Olympiad Grad 9 Free trial

01.Book
Free Download

Polynomial

Polynomial

Polynomial by Phalkunlim

Book

PIB Math for Enginnering

00.books

Free Download (200pages)

Free Download

Free Download

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

វិញ្ញាសាជ្រើសគណិតវិទ្យារើសពិសេស

វិញ្ញាសាជ្រើសគណិតវិទ្យារើសពិសេស

វិញ្ញាសាជ្រើសគណិតវិទ្យារើសពិសេស

សិក្សាអនុគមន៍

Completed

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១១

Free Download

01.Book

123 លំហាត់ត្រីកោណមាត្រ (Free download )

01)Books

111 គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសពិសេស

BS

Business Mathematics

01.Book

160 fully (Free download)

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

អាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាល

លីមីតនៃអនុគមន៍

លីមីតនៃអនុគមន៍

លីមីតនៃអនុគមន៍

ដេរីវេអនុគមន៍

ដេរីវេអនុគមន៍

ដេរីវេអនុគមន៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាទី១០

គណិតវិទ្យាទី១០

គណិតវិទ្យាទី១០

ធរណីមាត្រក្នុងលំហថ្នាក់ទី១២

ធរណីមាត្រក្នុងលំហថ្នាក់ទី១២

ធរណីមាត្រក្នុងលំហថ្នាក់ទី១២

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

អាំងតេក្រាលថ្នាក់ទី១២

អាំងតេក្រាលថ្នាក់ទី១២

អាំងតេក្រាលថ្នាក់ទី១២

ដេរីវេនៃអនុគមន៍

ដេរីវេនៃអនុគមន៍

Derivative of function

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

Math Collection Vol #01

Math Collection Vol #01

Math Collection Vol #01

គណិតវិទ្យាទី៥

គណិតវិទ្យាទី៥

គណិតវិទ្យាទី៥ (Free Download )

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ( Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

117លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)

117លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)

117លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)

ធរណីមាត្រវិភាគក្នុងលំហ

ធរណីមាត្រវិភាគក្នុងលំហ

IMO 2011 (ថ្ងៃទីមួយ ជាភាសាអង់គ្លេស )

ស្វីតចំនួនពិត និង សេរី

ស្វីតចំនួនពិត និង សេរី

ស្វីតចំនួនពិត និង សេរី

កំណែកម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី12

កំណែកម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី12

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យាទី8

គណិតវិទ្យាទី8

គណិតវិទ្យាទី8

103 លំហាត់ជ្រើសរើស

103 លំហាត់ជ្រើសរើស

103 លំហាត់ជ្រើសរើស

ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

ចំនួនកុំផ្លិច (Complex Numbers )

ចំនួនកុំផ្លិច (Complex Numbers )

ចំនួនកុំផ្លិច (Complex Numbers )

Number theory

Number theory

Number theory

ទ្រឹស្តីចំនួន (Number theory )

ទ្រឹស្តីចំនួន (Number theory )

ទ្រឹស្តីចំនួន (Number theory )

មរតកគណិតវិទ្យា

មរតកគណិតវិទ្យា

មរតកគណិតវិទ្យា

Number Theory

Number Theory

Number Theory

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៦(Update 2011)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៦(Update 2011)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៦(Update 2011)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09

9 ចំលើយ

 1. Dear teacher,

  After seeing your websites, I was very fascinated and appreciated your committments and efforts to help young learners.

  However, to make our students be ready for Asain intergration, I would suggest that you should create Math Book series with English language. This can help students to get used to with technical words in math so that they can compete with other students in the world.

  Best regards,

  Chean Sithykun

 2. សូមលោកគ្រូជួយផ្ដល់ចម្លើយគណិតវិទ្យាNIEរាល់វិញ្ញាសាប្រឡងរួចឱ្យខ្ញុំទុកជាឯកសារផងព្រោះខ្ញុំពុំមានឯកសារសម្រាប់ស្រាវជ្រាវប្រឡងចូលnieសូមលោកគ្រូអធ្យាស្រ័យ និងទទួលការគោរពអំពីខ្ញុំបាទដោយក្ដីអនុគ្រោះ។

 3. សូមអគុណលោកគ្រូដែលបានសរសេរគន្លិះប្រាប់ជាច្រើន

 4. ខ្ញុំសូមគាំទ្រលោកគ្រូឲ្យសរសេរសៀវភៅជាភាសាខ្មែរឲ្យបានច្រើន

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្ដូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្ដូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្ដូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្ដូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: